தொடர்புக்குமுனைவர் ந.இரா.சென்னியப்பனார் M.A, Ph.d.,
5/460, "செந்தமிழ்" ,சாந்தலிங்கர் நகர்,
பேரூர் செட்டிபாளையம் (அ.நி),
கோயமுத்தூர் - 641010.
தமிழ்நாடு,
இந்தியா
அலைபேசி - +91 730 550 4029

செயலாளர்

சிவத்திரு.குமரலிங்கம்

+91 737 369 3333

பொருளாளர்

சிவத்திரு.முனைவர் அ.மா.இலட்சிமிபதிராசு M.A, M.A, P.hd

+91 938 475 4475


 

Back to Top