ஆய்வு கட்டுரைகள்-Research Articles:

S.no Article Name Author
1அறுவகைச் சமயம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
2ஆலயங்களில் பலிபீடம் எதற்காக?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
3இருவினைமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
4இவளோ கொங்கச் செல்விந.சீனிவாசன்
5கடவுள் துகள் - "ஹிக்ஸ் போசான்"
6கருவறை இருட்டாக இருப்பது ஏன்?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
7கால காலன்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
8குருப்பெயர்ச்சியில் குழப்பம்முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
9கோவிலுக்கு ஒரு தலமரம் ஏன் வந்தது?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
10கோவில் கோபுரமும் விமானமும் ஒன்றா?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
11சிலம்பு காட்டும் செவ்வேள்முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
12சிவஞானமுனிவர்முனைவர் ர. வையாபுரி
13சிவலிங்க வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
14திருக்கோயில் கருவறைக்குள் மகளிர் நுழையலாமா?முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
15தென்புலத்தார் தெய்வ வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
16தொல் கார்த்திகை வழிபாடுமுனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
17நூல்போன சங்கிலிமுனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
18பஞ்ச கவ்வியத்தின் உண்மைமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
19பிரதோஷ வழிபாடு பிறதேச வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
20மூத்த பிள்ளையார் வழிபாடுமுனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
Back to Top