வ. எண் கட்டுரை ஆசிரியர்
1 அறுவகைச் சமயம் முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
2 ஆலயங்களில் பலிபீடம் எதற்காக? முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
3 இருவினை முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
4 இவளோ கொங்கச் செல்வி ந.சீனிவாசன்
5 கருவறை இருட்டாக இருப்பது ஏன்? முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
6 கால காலன் முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
7 குருப்பெயர்ச்சியில் குழப்பம் முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
8 கோவிலுக்கு ஒரு தலமரம் ஏன் வந்தது? முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
9 கோவில் கோபுரமும் விமானமும் ஒன்றா? முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
10 சிலம்பு காட்டும் செவ்வேள் முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
11 சிவஞானமுனிவர் முனைவர் ர. வையாபுரி
12 சிவலிங்க வழிபாடு முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
13 திருக்கோயில் கருவறைக்குள் மகளிர் நுழையலாமா? முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
14 தென்புலத்தார் தெய்வ வழிபாடு முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
15 தொல் கார்த்திகை வழிபாடு முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
16 நூல்போன சங்கிலி முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு
17 பஞ்ச கவ்வியத்தின் உண்மை முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
18 பிரதோஷ வழிபாடு பிறதேச வழிபாடு முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்
19 மூத்த பிள்ளையார் வழிபாடு முனைவர் ந. இரா. சென்னியப்பனார்